Noralf-Husby

Noralf Husby

Noralf er seniorrådgiver i Kantega innenfor IT-ledelse. Han gløder for at folk med virksomhetsansvar og folk med IT-ansvar snakker godt sammen, utfra et felles bilde av virksomhetens behov og hva som er mulig å få til. Noralf er visuelt kreativ, og tegner gjerne «felles bilder» på tavla når diffuse eller komplekse problemstillinger skal forstås. Han liker å se at alt henger sammen og lar seg endre, fra bedriftens visjon og strategier, og til tjenester som er muliggjort med IT.

Artikler

Begrensninger til det bedre

Forretningsutvikling og systemutvikling, to sider av samme sak?

Kompleksitet er relativt

Hvem har styr på alle disse IT-prosjektene?

Mitt prosjekt er viktigere enn ditt

Det kan vel IT fikse?