Noralf-Husby

Noralf Husby

Noralf er seniorrådgiver i Kantega innenfor IT-ledelse. Han gløder for at folk med virksomhetsansvar og folk med IT-ansvar snakker godt sammen, utfra et felles bilde av virksomhetens behov og hva som er mulig å få til. Noralf er visuelt kreativ, og tegner gjerne «felles bilder» på tavla når diffuse eller komplekse problemstillinger skal forstås. Han liker å se at alt henger sammen og lar seg endre, fra bedriftens visjon og strategier, og til tjenester som er muliggjort med IT.

Artikler

Hvordan formulere mål med mening? - et praktisk eksempel

Hvordan formulere mål med mening? - et begrepsapparat

Morgendagens IT-avdeling?

Begrensninger til det bedre

Forretningsutvikling og systemutvikling, to sider av samme sak?

Kompleksitet er relativt

Hvem har styr på alle disse IT-prosjektene?

Mitt prosjekt er viktigere enn ditt

Det kan vel IT fikse?