Gå til forsiden
Søk
Søk

Min bil er større enn din bil

Kan barn lære om det digitale universet uten å kunne skrive eller programmere? Klart de kan! Ta med deg barna og utforsk hvordan verden fungerer i det digitale universet. Du vil lære litt om grunnleggende konsepter vi bruker som grunnlag for programmereing og få forslag til aktiviteter som utforsker disse. De fleste av disse aktivitetene er egnet for barn i alderen 5 år og oppover. Alle aktivitetene skjer uten datamaskin og kan fint utføres hjemme, enten med eller uten hjelpemidler.

Sortering og sammenligning, det er da ikke vanskelig?!

Så lenge jeg kan huske har jeg kategorisert, sortert og gruppert. Mennesker har et instinkt for dette: spiselige planter, farlige planter, folk vi kjenner godt, folk vi omgås og folk vi ikke vet noe om. Dette er også en oppgave vi ofte gjør digitalt, og da trenger vi konseptene likhet, kategoriseringsammenligning og sortering. For å kunne avgjøre om to ting havner i samme kategori må vi finne ut om de er like. Tilsynelatende enkelt, men her lurer det seg masse artige og utfordrende aktiviteter for barn!

Hvis en datamaskin skal kunne kategorisere eller sammenligne for oss må den få vite nøyaktig hvordan dette skal utføres. Da er det viktig at vi som skal programmere maskinene vet mye om det vi skal gjøre. Aktivitetene hjelper dere å utforske kategorisering og likhet, og kan enkelt gjøres vanskeligere slik at voksne også kan ha glede av disse lekene. Ikke vær redd for å være med, du vil få noen overraskelser selv! 

Noen praktiske tips:

Når er to ting like?

Min sønn på 3 år er veldig opptatt av hus. «Der er mormor og morfar sitt hus!» kommer det entusiastisk fra baksetet i bilen. Men huset til mormor og morfar er i en annen kommune og ser slett ikke slik ut. Etter mange bilturer hvor vi har sett huset til mormor og morfar på riktig mange forskjellige steder kom jeg frem til at fargen på husene var like. Det er jo slett ikke slik jeg kategoriserer hus. Så lenge det ikke er det eksakt samme huset, som ligger på det samme stedet og er bygget opp av de samme materialene er det ikke likt for meg. Men er det dermed sagt at min tolkning av likhet på hus er riktig? Hvis huset er bygget på de samme tekniske tegningene, er det da samme huset? Og hvordan i alle dager er dette relevant for å lære barn om den digitale verden? 

Når ting kategoriseres i datamaskiner er det vår oppgave å fortelle hva som er avgjørende for om ting er like eller ikke. Da må vi vite hvilke egenskaper som er viktige. Barn kan utforske dette på mange måter. 

Forslag til aktiviteter:

DatasettUlike datasett, og eldstemann sitt forslag til sortering av kjøkkenutstyr-settet. Hvilke andre kategorier kan du finne?

Hva betyr det at en egenskap er viktigere enn en annen? Dersom vi kategoriserer etter størrelse, betyr det også at vi ikke bryr oss like mye om de andre egenskapene en ting har. Bruk tid på å diskutere det å rangere noen egenskaper over andre, og at det kan være ulike egenskaper som er viktige i ulike situasjoner. 

Å utforske hva ulike personer tenker på som likt og ulikt kan være vanskelig for barn, for verdensbildet deres blir utfordret selv på helt enkle problemstillinger. Mange voksne synes også dette er vanskelig. Bruk tid på å snakke om hvordan deltagerne oppfatter likhet, hva som er forskjellig og hva som er likt hos de ulike personene. Ofte er det ikke selvsagt hva som er rett selv om det virker sånn oppi hodet! Barna som har prøvd disse øvelsene et par ganger vil lettere se ulike løsninger på problemene de får. Dette er viktige egenskaper å ha med seg når vi programmerer til vanlig, og i livet generelt. Å utforske andre måter å se problemet på gjør at vi kan se flere løsninger og få et bedre bilde av problemet! 

Aktiviteter for litt eldre barn:

Kjøkkenutstyr vs kjøretøy1, 2, 3. Før. Underveis. Etterpå. Kjøkkenutstyr vs. kjøretøy

Når er noe større enn noe annet?

Fra det å sammenligne er veien kort til å sortere og ordne i sekvenser. Alle har hørt varianter av utsagnet «Vår bil er større enn deres bil!». Men hva er det som gjør den ene bilen større enn den andre? Er det volumet på bilen? Er det høyden? Lengden? Makshastighet? Akselerasjon? Hestekrefter? Enhver av disse egenskapene, eller kanskje en kombinasjon av dem, kan brukes til å sortere biler fra minst til størst. Som med å finne ut om to ting er like, kan være ulike måter å sortere på. 

Forslag til aktiviteter og ting å undre seg over: 

Hvilke grunnprinsipper har vi utforsket?

I dette innlegget har vi utforsket konseptene sortering, likhet, sammenligning, antagelser og kontekst. Gjennom å utforske hvordan ulike personer sammenligner og sorterer, utforsker vi også hvilke antagelser de ulike personene gjør, og hvilken kontekst de har. Barn som er litt eldre kan godt diskutere hva disse begrepene betyr sammen med deg. En antagelse er noe vi tar for gitt, som vi tenker på om sant uten å måtte sjekke. Hva innebærer dette? Kan dere komme på eksempler på antagelser dere gjør i en dagligdags situasjon som matlaging eller husarbeid? Mitt favoritteksempel er å lage vaffel- eller pannekakerøre. Hvordan hadde en datamaskin taklet instruksjonen «ta to egg, bland i mel, salt, sukker og melk»? Hvor blandes dette? Hvilken type mel? Kan dere komme på andre antagelser vi gjør rundt matlaging? Og hvorfor er dette viktig i en digital sammenheng? Når vi lager programmer som andre bruker, må vi ta høyde for at andre tenker annerledes, og vi må kunne sette oss inn i andres situasjon. Ikke minst må vi være flinke til å fortelle andre (og datamaskinen) hvilke antagelser vi gjør.

De antagelsene vi gjør er ofte avhengig av kontekst, altså omstendighetene rundt en situasjon. Kan dere komme på ulike situasjoner (kontekster) der de antagelsene dere gjør er ulike? Et eksempel kan være hvilken side av veien man skal holde seg på; her vil konteksten avgjøre hvilken side som er riktig. Er du gående, holder du deg på venstre side, mens er du kjørende skal du være på høyre side. Finnes det kontekster der disse antagelsene er usanne? Se om dere kan finne andre eksempler på tilsvarende situasjoner. Kan dere klare å finne tilsvarende situasjoner for programmer dere bruker til vanlig? 

Vi gjør antagelser hele tiden, og de varierer naturlig med hvilken kontekst vi befinner oss i. I den virkelige verden går dette som oftest bra, men i den digitale verden må absolutt alle antagelser være tilgjengelige og helt tydelige for at brukerne våre skal klare å bruke programmet på riktig måte. Det er viktig å utforske dette slik at vi bli klar over hva vi antar, hva som er viktig og hva som ikke betyr så mye i den situasjonen vi befinner oss i. Ikke minst er det moro å utforske hvor forskjellig vi tenker om tilsynelatende enkle situasjoner!

Litt om forfatteren

Siv Midtun Hollup

Siv Midtun Hollup

Siv jobber som systemutvikler og foreleser systemutvikling på deltid ved Universitetet i Bergen. I tillegg er hun aktiv i meetup-miljøet i Bergens raskest voksende Meetup, Nerdschool, som retter seg mot studenter og folk som har lyst til å lære grunnleggende teknikker som brukes i systemutvikling. I ledige stunder utvikler hun spill og aktiviteter for barn slik at de kan lære seg hvordan den digitale verden virker i samarbeid med Fridalen barnehage.
comments powered by Disqus