Gå til forsiden
Søk
Søk

Er du som leder en utfordring for teamet?

Psykologisk trygghet er en grunnleggende forutsetning for velfungerende team. Hvordan kan vi som ledere bidra til å utvikle team ved å dyrke psykologisk trygghet? For å klare dette må vi starte med oss selv, og være gode forbilder. Viser du usikkerhet? Sier du at du er i tvil? Imøtekommer du andres usikkerhet? Kanskje du er en utfordring for teamet?

Hvorfor er psykologisk trygghet viktig?

Psykologisk trygghet er en grunnleggende forutsetning for effektivt samspill og viktig fordi det motsatte bidrar til fluktreaksjoner og reduserer evnen til å tenke analytisk og helhetlig. Og det skulle bare mangle at medarbeiderne opplever trivsel og trygghet på arbeidsplassen.

Innovasjon og psykologisk trygghet

Image for post

Modell for å samtale om kompleksitet

Er dette viktig i offentlig sektor?

Hva kreves av ledere

Ledere som kontrollerer hemmer dermed også muligheten for læring og eksperimentering, noe som er spesielt viktig for team som jobber kundenært (gjerne kalt produktteam, eller «stream-aligned team» når en vil skille mellom ulike teamtopologier). Det vil si at teamet utvikler produkter og tjenester for kunder eller innbyggere, men også ansatte med behov for skreddersydde løsninger for å gjøre jobben bedre eller mer effektivt. Teamet må bli kjent med behovene til brukerne, lage noe som treffer behovet, måle hvordan løsningen tas i bruk og anvende kunnskapen til å kontinuerlig forbedre tjenestene.

Hva kjennetegner gode team og hvordan støtte dem

Image for post

Vis tillit, gi kjærlighet, slipp kontrollen

Hva er det viktigste ledere kan gjøre?

Litt om forfatterene

Øyvind-Lillerødvann

Øyvind Lillerødvann

Øyvind Lillerødvann jobber som avdelingsleder og prosessleder i Kantega.
Camilla Wadseth

Camilla Wadseth

Camilla er leder for Trondheimskontoret, samtidig som hun er fag-menneske og tenker prosess og løsninger og kunder og på alt mulig annet.
comments powered by Disqus