Søk
Søk

Ekspertevaluering av brukervennlighet og tilgjengelighet

Brukervennlige nettsider fører til bedre bunnlinje og større lojalitet blant brukerne. Men brukervennlighet er ikke lenger nok, i dag må nettsider også være tilgjengelige. Og med tilgjengelig menes det at en nettside må kunne brukes fra alle typer enheter og av alle typer mennesker.

For å sikre god brukervennlighet er det mange bedrifter som gjennomfører ekspertevalueringer, enten med interne ressurser eller med hjelp fra konsulentselskap. Dette går ut på at en ekspert innen brukervennlighet evaluerer en løsning og vurderer om den er i tråd med allment aksepterte brukervennlighetsprinsipp.

Mange tar utgangspunkt i Jacob Nielsens sjekkliste med de 10 viktigste kriterier for brukervennlighet når de evaluerer en nettside. Men med den stadige økningen i bruk av mobil og tablets og de nye forskriftene om universell utforming, har det oppstått ett sett med nye kriterier man må ta hensyn til.

Forskriftene om universell utforming handler om at nettsider skal være tilgjengelige for alle, også personer med nedsatt funksjonsevne

Det at flere søker på nettet fra smarttelefoner og tablets gjør at innholdet på nettsidene må kunne tilpasse seg ulike oppsett av knapper og skjermstørrelser. Når det gjelder forskriftene om universell utforming handler dette om at nettsider skal være tilgjengelige for alle, også personer med nedsatt funksjonsevne. Mange av kravene er knyttet til riktig bruk av kode, men mye går også på det visuelle, og dette kan vurderes av brukervennlighetseksperter.   

10 spørsmål for evaluering av nettsider

Så hvordan skal man sikre seg at en nettside er tilgjengelig for alle typer enheter og innfrir kravene til universell utforming, samtidig som den er brukervennlig? Jeg har laget en liste med 10 spørsmål man kan stille seg når man evaluerer nettsider etter disse nye kriteriene.

Spørsmålene er ikke listet i prioritert rekkefølge, og listen er heller ikke uttømmende. Men jeg mener den kan fungere som et godt utgangspunkt for å gjennomføre en evaluering når målet er nettsider som er både brukervennlige og tilgjengelige.

1. Nettlesere

Fungerer løsningen i alle typer nettlesere?

Løsningen bør fungere like godt i de mest brukte nettlesere. En oversikt over global nettstatistikk finner du på statcounter.com, og hos Finn finner du tilsvarende statistikk for Norge. Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer og Safari er et godt utgangspunkt, da de er mye brukt både nasjonalt og internasjonalt.

2. Språkbruk

Snakker løsningen mitt språk?

Ord, fraser og konsept som brukes i løsningen bør kunne forstås av alle, ikke bare spesialister. Også hjelpetekst og feilmeldinger bør være formulert på en enkel måte.

Dialogbokser bør aldri inneholde informasjon som ikke er relevant. Overflødig tekst konkurrerer med annen relevant informasjon og reduserer den relative synligheten.

3. Plassering av nøkkelfunksjoner

Er nøkkelfunksjoner plassert der de pleier å være?

Noen vanlige konvensjoner er:

I tillegg må gjentagende objekter, som menyer, søkefelt og språkvalg være konsekvent plassert i løsningen. Navigeringsmekanismer og meny på toppnivå må etableres på startsiden.

4. Forstørring av tekst

Får jeg en forklaring på hvordan man kan forstørre tekst via nettleseren?

Det anbefales ikke å bruke egendefinerte forstørringsfunksjoner da brukere som har behov for større tekst har dette behovet på alle nettsider. De bør dermed ikke tvinges til å lete etter forstørring på hver eneste side. 

Alle moderne nettlesere lar brukeren forstørre tekst, og nettsiden bør fungere når  teksten er forstørret opp til 200 % uten tap av innhold eller funksjonalitet.

5. Lenker

Kommer det tydelig frem hvilke elementer jeg kan klikke på?

Alle typer lenker, enten det er bilder, knapper eller tekst må være visuelt identifiserbare uavhengig av situasjon eller type utstyr som blir brukt. Mange løsninger bruker visuell feedback ved at lenken endres når man drar musepeker over, men med touch-skjermer er ikke dette mulig. Noen måter å synliggjøre klikkbarhet er ved bruk av:

6. Synliggjøring av status

Forteller løsningen meg hvor jeg er og hvordan jeg kan komme meg vekk herifra?

En løsning bør alltid informere brukeren om status, det vil si hvor hun er i en prosess. Dette ved hjelp av tilpasset feedback til rett tid.
F.eks.: Hvis en bruker handler på nett bør det tydelig demonstreres hvor hun er i prosessen ved hjelp av felter som utheves i det hun går fra ”legg til handlekurv” til ”betal”.

En tydelig markert utvei må også synliggjøres, da brukere ofte går seg ”bort” på nettsider. Brukere må med enkelthet kunne forlate den uønskede siden de er på.
F.eks.: Det må være en tydelig markert ”tilbake”-knapp i skjemaer på nett.

7. Søk

Kan jeg søke meg frem til innhold på nettsiden?

Brukeren bør få flere innganger til innholdet enn bare en meny. Et godt alternativ er å legge til en søkefunksjon. Søk skal være enkelt å finne og gjennomføre, gi relevante og forståelige treff, og kan med fordel ha muligheter for sortering eller filtrering.

8. Kontraster og farger

Har meningsbærende objekter god nok kontrast og brukes farge riktig?

Tekst med lav kontrast kan være vanskelig å lese, spesielt for de med nedsatt synsevne. Kravet til kontrast mellom bakgrunn og tekst avhenger av tekststørrelse. Stor tekst er definert som større enn 18 punkts normal tykkelse eller 14 punkts fet skrift. Kontrastkravet for stor tekst er 3.0:1, og for liten tekst 4.5:1. Et eksempel på verktøy som måler kontrast finner du her.

Farge bør aldri brukes som den eneste meningsbærer av hensyn til de som er fargeblinde. F.eks. bør man bruke både tykkelse og farge for å skille mellom to streker i en graf.

9. Responsivitet

Er løsningen responsiv?

En løsning bør tilpasse seg ulike skjermstørrelser slik at den like enkelt kan brukes på mobil, tablet og desktop. Hvis løsningen har skreddersydde apper til mobil og tablet må dette fremkomme tydelig når man besøker nettsiden. Hvis man ønsker å teste om løsningen sin fungerer på alle typer skjermer er det effektivt å gjøre dette ved hjelp av en devicelab.

10. Mobile løsninger

Hvordan fungerer løsningen på mobil?

Når man tester om løsningen fungerer på en mobil kan man stille seg de samme spørsmålene som er blitt nevnt tidligere i denne listen. Utover dette kan man gjøre løsningen mer tilgjengelig på mobil ved å:

 Lykke til!:)

Les også: Ekspertevaluering og universell utforming

Litt om forfatteren

Kari-Clifford_lite-bilde

Kari Clifford

Kari jobbet tidligere med strategi og konseptutvikling i Kantega.
comments powered by Disqus