Kristin Wulff

Kristin Wulff

Mitt mål har siden 1998 vært å gi en bra arbeidsdag til flest mulig mennesker. Jeg får oppfylt mitt mål når jeg bidrar til at alle i Kantega får interessante og krevende oppgaver, jobber i team der vi gjør hverandre gode, og der vi hele tiden leter etter måter å gi våre kunder og deres kunder en bedre hverdag.

Artikler

Forutsigbare IT-prosjekt – finnes de?  

Endringsmotstand?

Intenst og givende samarbeid i Google Venture Design Sprint

Skal Product Owner være en allviter?

Kantega på JavaZone 2013

Deling og inspirasjon