Ove Gram Nipen

Ove Gram Nipen

Det viktigste for meg i et systemutviklingsprosjekt er at alle som deltar forstår hverandre og oppgaven vi skal løse godt. Derfor liker jeg å samle kunden og konsulentene foran en kjempestor tavle. Jeg tror nemlig at vi tenker best når vi står, og at vi uttrykker oss best når vi har en tusj i hånden og masse plass å skrive på.

Artikler

Webapp with Create React App and Spring Boot