Vidar W

Vidar Wahlberg

Backend programvareutvikler, med interesse i databaser, DevOps og automasjon. Fritiden brukes på å løpe ut fra stødige fjell, festet til en hangglider.

Artikler

Hot deployment of Quarkus & Node (React) through Docker