Carl Fredrik Hersoug

Carl Fredrik Hersoug

Carl Fredrik har gjennom mange år forvaltet ulike systemer. Opprinnelig som systemutvikler, etter hvert også som devop. Heller enn å holde fast ved én spesialitet, liker han å ta fatt på det som er nødvendig her og nå. Men han har bygd seg opp et visst personlig forhold til systemene han har vært involvert i, og liker å følge med på at disse fungerer som forventet.

Han har bodd i- og operert fra Trondheim, Oslo og Mexico. Snakker spansk, og gjorde i sin tid et komplett mislykket forsøk på også å mestre trøndersk.
Kjenner allerede til mange av sine svakheter, og forventer å oppdage stadig flere mens han rusler langs livets vei.

Artikler

Sikrere banktjenester med filoverføring på steroider

Bli en bedre sjåfør med bilspill

Utvid din horisont - om synsvidde og VR

Så du tror du kan forvalte?

Huskeliste for den gode forvalter

Ode til 30-års-jubilanten Tiki 100

Hvor skal intelligens integreres?