Artikler tagget med:

Forretningsmodell

Hvem har styr på alle disse IT-prosjektene?

Er de egentlig IT-prosjekter, og er de koordinert på noen måte? Diffuse svar på dette kan være dyrt og fartsdempende.

Mitt prosjekt er viktigere enn ditt

Med intern kniving om midler kan du bli blind for den egentlige konkurransen du skal vinne.

Less is more

Hva skjer når gamle tjenester skal fases ut til fordel for nye og fagsystemets avhengigheter er dratt opp til konsumentene? Refactoring i et løst koblet tjenestemiljø kan bli en langvarig hodepine om du ikke gjorde jobben for fem år siden.

Det kan vel IT fikse?

Nei, du som leder har noen valg som må tas! Virksomhetsbehovene avgjør IT-støtten.