Artikler tagget med: Forretningsmodell


Hvem har styr på alle disse IT-prosjektene?

Er de egentlig IT-prosjekter, og er de koordinert på noen måte? Diffuse svar på dette kan være dyrt og fartsdempende.

Skrevet av Noralf Husby

Mitt prosjekt er viktigere enn ditt

Med intern kniving om midler kan du bli blind for den egentlige konkurransen du skal vinne.

Skrevet av Noralf Husby

Less is more

Hva skjer når gamle tjenester skal fases ut til fordel for nye og fagsystemets avhengigheter er dratt opp til konsumentene? Refactoring i et løst koblet tjenestemiljø kan bli en langvarig hodepine om du ikke gjorde jobben for fem år siden.

Det kan vel IT fikse?

Nei, du som leder har noen valg som må tas! Virksomhetsbehovene avgjør IT-støtten.

Skrevet av Noralf Husby