Gå til forsiden
Søk
Søk

Begrensninger til det bedre

Hva gjør du når du møter hindringer? Hvis du er prosjektleder og får beskjed om at du ikke får så mange ressurser som du planla med; - gir du opp, eller prøver du å nå målet likevel? Eller tenker du utenfor boksen og finner løsninger som gjør det mulig å få til mer enn du først hadde tenkt?

Begrensninger – til det bedre?

Jeg har lest boken «A Beautiful Constraint» av Adam Morgan og Mark Barden. Undertittelen får boken til å se ut som nok en bok i sjangeren personlig utvikling. For meg ble boken mer enn det, den har mange forretningsrelevante eksempler som gir den tyngde som en nyttig bok for både ledere og prosjektledere, i tillegg til alle oss andre. Jeg vil fortelle deg hva jeg lærte.

Hva gjør du når du møter hindringer?

Det er tre hovedmønstre for hvordan vi reagerer på hindringer som kommer i veien for planene våre:

Begrensninger trigger kreativitet

Ser du muligheter i motstand? Tenk over hvorfor oppfinnelser har blitt gjort; oftest er det jo fordi det var et hinder man behøvde å komme forbi. Begrensninger trigger kreativitet! Hvis du hadde allverdens ressurser, ville det da være behov for å være kreativ?

Bryt med avhengigheten til vante spor!

Det er så lett å gå i vante spor. «Slik gjør vi det hos oss», det alle tror er best. Men lar vi ikke da fortiden bestemme fremtiden? Her gjelder det å se etter tankemønstre som låser oss inne; ofte tror jeg ikke det handler om å våge å tenke utenfor den såkalte boksen, det kan like gjerne være at vi ikke kommer på å tenke større.

Ofte tror jeg ikke det handler om å våge å tenke utenfor den såkalte boksen, det kan like gjerne være at vi ikke kommer på å tenke større

Hvis vi skal kunne danne en kreativitetskultur må vi sette ord på våre tilbøyeligheter og forutinntatte standpunkter vi har som gruppe. Du finner dem i kulturen og i språket vi bruker. Gammel vane er vond å vende, heter det.

Vante spor i arbeidshverdagen som vi bør stille spørsmål ved, kan være:

Innarbeidet adferd kan hindre oss i å se muligheter i motstand

Her er eksempler på tankemønster vi veldig lett faller inn i:

Boka har en 6-trinns modell som illustrert nedenfor. Vil du utfordre deg selv og hindringen? Da går vi videre til trinn 3 (Ask propelling questions). Illustrasjon hentet fra bloggen Leadershipnow

Sett ord på den ubehagelige sannhet

Still spørsmål som tvinger deg ut av vante spor, gjennom rett og slett å si det som det er. Anbefalt spørsmålsform er: «Med begrensningen som et faktum, hvordan kan vi da nå vårt hårete mål?»

Med begrensningen som et faktum, hvordan kan vi da nå vårt hårete mål?

Eksempler på slike spørsmål kan være:

Se utenfor vante rammer; «vi kan – hvis…»

Vi har så lett for å ty til formuleringen «vi kan ikke, - fordi…». Tving deg selv til å fremsette motsatt påstand, «vi kan, hvis…». Søk løsninger utenfor din erfaring eller komfortsone. 

Søk løsninger utenfor din erfaring eller komfortsone

Prosjektet kan nå sitt mål, eller et enda bedre mål, hvis …

Vet du at du har tilgang til flere ressurser enn de du har kontroll over?

I vår prosjekthverdag handler begrensninger ofte om tilgang til ressurser, det være seg kompetanse, penger, tid eller avtaler. Tenk utenfor boksen også her, om det finnes muligheter for samarbeid med andre for å skaffe ressurser, eller også om du har noe av verdi du kan gi i bytte mot mer ressurser, fra eksempelvis:

Aktiver følelser, skap motivasjon for endring! 

Det siste trinnet i modellen handler om å våge å engasjere personlige følelser, både positive og negative, for å få folk med på at vi fortsatt kan nå det ambisiøse målet. Hvilke følelser kan du bruke som drivkraft til å omgå begrensningen som prosjektet ditt møter? Her har du et helt register av følelser å spille på, og ikke vær redd for å vekke sterke følelser hvis det styrer dere til motivasjon for endring. Eksempler på sterke følelser er:

Bruk de ubehagelige spørsmålene til å provosere frem sterkt engasjement!

Lykke til i din vandring utenfor boksen hvor du kjenner at det er utrygt og krevende - utenfor de vante spor som er så komfortable og som ingen stiller spørsmål ved. Gleden ved å nå målet, eller også oppnå noe langt bedre enn først tenkt, vil veie opp for ubehaget. 

Litt om forfatteren

Noralf-Husby

Noralf Husby

Noralf er seniorrådgiver i Kantega innenfor IT-ledelse. Han gløder for at folk med virksomhetsansvar og folk med IT-ansvar snakker godt sammen, utfra et felles bilde av virksomhetens behov og hva som er mulig å få til. Noralf er visuelt kreativ, og tegner gjerne «felles bilder» på tavla når diffuse eller komplekse problemstillinger skal forstås. Han liker å se at alt henger sammen og lar seg endre, fra bedriftens visjon og strategier, og til tjenester som er muliggjort med IT.
comments powered by Disqus