Søk
Søk

Hvorfor skal noen la seg lede av deg?

Mange har nok brent seg på å ta over en lederstilling og forsøkt å gjøre alt til punkt og prikke som forgjengeren sin. Etter en tid vil mange oppleve at dette ikke fungerer. Det hjelper faktisk ofte ikke hvor mye du enn øver. Hvorfor ikke?

Jo, du er jo ikke forgjengeren din, du er jo deg!  Du må finne ut hvorfor noen skal la seg lede av deg og tørre å vise deg selv fram!

Jeg er nå så heldig å få være i den fantastiske (og noen ganger slitsomme) prosessen å få skrive en masteroppgave i ledelse på NTNU-videre. Og her har jeg blant annet fått lære mer om autentisk ledelsesteori.

Hva er autentisk ledelse?

Bill George (2003) sier at autentisk ledelse er «å være deg selv, være personen du var skapt til å være» i motsetning til å være en etterligning av noen andre, f.eks. forgjengeren din.

Autentisk ledelse er «å være deg selv, være personen du var skapt til å være»

 Bill George

En autentisk leder er en leder som kjenner sine egne verdier og overbevisninger og handler i tråd med disse. Han er ærlig mot seg selv og andre og tør også å synliggjøre sine svakheter. Han vet hvem han er, er trygg, optimistisk og har høy moral. En autentisk leder er motivert av personlige overbevisninger heller enn status og personlige fordeler, og han leder ut ifra sitt eget perspektiv og ståsted (Luthans and Avolio, 2003).

Hvorfor virker det?

Det som er viktig for meg når jeg jobber sammen med andre er å ha tillit til dem. Og jeg mener det er mye lettere å få tillit til en person som er er autentisk. Han gjør hva han sier, han viser hvem han er.

Hvor mye bedre tillit får jeg ikke til en person som til og med tør å fortelle meg hva han ikke kan og hva han er dårlig på? Vi vil ikke la oss lede av «supermann», vi ønsker jo at det skal være behov for oss også.

En ærlig og trygg leder gir meg lyst til å være det samme tilbake

Og så er det jo dette med positiv påvirkning. En ærlig og trygg leder gir meg lyst til å være det samme tilbake. Til å fortelle hva jeg kan og be om støtte når jeg trenger det. 

Ingen kan vel overbevise meg mer enn en person som virkelig står for sine verdier, og tror på det han leder. Hans tro på det han snakker om overbeviser meg mer enn den mest karismatiske taleren klarer.

Kan du lede hva som helst?

Men dette betyr faktisk at du ikke kan lede hva som helst. Du må tro på det du skal lede, og bedriftens visjon og verdier. Dette tror jeg er grunnleggende for at du skal kunne gjøre en god jobb. Hvordan skal du klare å overbevise andre om bedriftens visjon dersom du ikke tror på den selv? Det vil før eller siden skinne gjennom.

Du må tro på det du skal lede, og bedriftens visjon og verdier

Hva med «broiler-ledere» som er eksperter og beveger seg fra bedrift til bedrift for å rydde opp?

Jo, jeg tror nok de kan klare å rydde opp. For det de brenner for er vel kanskje akkurat det å få til en opprydding, men det er ikke sikkert disse personene er de rette for å lede bedriften år etter år. 

Men hva så med mine dårlige sider?

Noen kritiserer autentisk ledelsesteori ut fra at det kanskje gir lederne en unnskyldning for å være seg selv uansett hvor uspiselige de er. Det er ikke det autentisk ledelse handler om.  Autentisk handler om å ha noen verdier i bunnen som du prøver å leve opp til. Og så klart, har du dårlige grunnverdier kan du fortsatt være autentisk, en autentisk drittsekk.  

Har du dårlige grunnverdier kan du fortsatt være autentisk, en autentisk drittsekk

Men i følge autentisk ledelsessteori skal det ligge en positivt psykisk kapasitet til grunn for autentisk ledelse, det handler om tro på folk, om håp og optimisme.

Når du da har slike positive verdier til grunn handler det mye om å regulere egen adferd til å stemme bedre med dine verdier. Klarer du i situasjonen f.eks. om du blir sint, skuffa og irritert å reflektere nok over hvorfor ting er som det er og hvordan du bør reagere for at det skal være i tråd med verdiene dine?

Ofte har man ikke nok refleksjon i øyeblikket til å se hvordan man bør håndtere en situasjon for å være autentisk og i tråd med sine verdier

Å skjelle en person ut vil nok sjelden være svaret, men ofte blir det gjort selv om det ikke er i tråd med verdiene til den som gjør det. Ofte reflekterer man over det i etterkant og ser først da hva man burde gjort annerledes.

Hvordan kan du bli mer autentisk?

Autentisk er noe man er i større eller mindre grad. Og man kan trene seg på å bli mer autentisk. Viktige årsaker til at man ikke tør å være autentisk er for eksempel frykten for hva andre mener. Det føles tryggere å vises mindre. Er man mer utydelig risikerer man jo mindre kritikk.

Det første du må vite for å kunne være autentisk er hvem du er og hva du står for.

Når du vet det må du trene deg på det å stå fram som den du er, ta risikoen det er å vises. Ikke være redd for hva andre synes.

Og så handler det om å ta et steg tilbake og reflektere i situasjonen – ikke bare etterpå. Hvordan bør jeg håndtere dette? 

Tydelig ledelse i Kantega

Etter en 360-undersøkelse som ble tatt for to år siden har ledergruppen i Kantega jobbet med å bli mer tydelig/autentisk. Lederne har jobbet med dette sammen. Tanken har vært at når ledelsen endrer egen adferd (hverdagsteori) så har det større effekt enn hvis de begynte å snakke til hele organisasjonen om at de skulle bli mer tydelige (som lett kan bli søndagsteori). 

I starten åpnet de ofte uttalelsene i ledergruppa med at «ja nå har vi jo bestemt oss for å bli mer tydelige så derfor vil jeg bare si at jeg synes…» Etter hvert har det blitt en vane og det har blitt naturlig å stå fram med hva man mener.

Når ledelsen endrer egen adferd så har det større effekt enn hvis de begynte å snakke til hele organisasjonen om at de skulle bli mer tydelige

Lederne sier det de mener selv om en sak som ikke nødvendigvis er deres ansvarsområde. De ser at det blir mer engasjement og samarbeid i ledergruppa på grunn av dette og beslutningene blir bedre når saken blir bedre belyst. Det blir også mer konflikter og følelser, men om disse ikke hadde vært i overflaten hadde de kanskje isteden ligget under og ulmet? De forskjellige personene i toppledelsen har nå blitt et team som jobber sammen og gjør hverandre bedre.

Det blir også mer konflikter og følelser, men om disse ikke hadde vært i overflaten hadde de kanskje isteden ligget under og ulmet?

I den årlige medarbeiderundersøkelsen som kjøres økte prosentandelen som svarte positivt på spørsmålet «Ledelsen uttrykker sine forventinger tydelig» fra 71 til 79 % fra 2011 til 2012, noe som tyder på at de ansatte også merker initiativet.

Er svaret så enkelt – å bare være seg selv?

Det kan høres så veldig enkelt ut å være seg selv, men jeg har jobbet med det i 44 år uten helt å føle at jeg helt får det til. Ofte tenker jeg fortsatt mer på hva andre synes om meg enn på hva jeg selv egentlig synes. Jeg måler meg selv i responsen jeg får fra andre. Er responsen dårlig blir jeg litt mindre, er responsen god vokser jeg. Er det ikke nok å være meg selv?

For noen år siden kjøpte jeg en gul jakke. Signalgul – jeg vises når jeg har den på. Bare å ta på den krever at jeg har dagen – at jeg orker å skille meg ut og vises. Det er jo enklere å ha på en grå og være som alle andre. Se deg rundt neste gang du står og venter i sikkerhetskontrollen på Værnes. Det går fort å telle antall gule jakker.

Så her er oppskriften for å bli en autentisk leder:

Vi vokser i hodet, lenge etter at vi er utvokst i beina - heldigvis! Så når noen sier at du kan ikke forandre deg, du bare er sånn, så er det bare tull. Du forandrer deg hele livet og får mer perspektiv, avhengig av hvor mye du trener på det og utsetter deg for erfaringer som gjør noe med deg. 

 

Ønsker du å vite mer om autentisk ledelse?

Ragnhild Kvålshaugen har forsket på om autentisk ledelse er en effektiv lederstil, http://www.magma.no/?nid=184776

Bruce J. Avolio og William L. Gardner har skrevet en artikkel som gir godt innblikk i komponentene som de mener inngår i autetisk ledelse http://www.keyleadership.com/Downloads/Authentic%20Leadership%20Development%20.pdf

Bøker:

Bill George (2003), Authentic Leadership: Rediscovering the secrets to creating lasting value.

Rob Goffee, Gareth Jones, (2007) Why should anyone be led by you?

Litt om forfatteren

Evelyn-Hovde

Evelyn Hovde

Evelyn jobbet tidligere som rådgiver og kravansvarlig i Kantega
comments powered by Disqus