Søk
Søk

La flere få eie sin egen arbeidsplass

Kantegas ansatteiermodell gjør Kantega til en unik arbeidplass. Jeg mener flere bedrifter burde gjøre som oss.

Det er tre og et halvt år siden jeg begynte i Kantega. Den viktigste grunnen til at jeg valgte å søke jobb her var at jeg hadde hørt at Kantega var ansatteid og at alle får mulighet til å eie samme andel. Ingen ansatte får eie mer enn 50 000 aksjer. Vi er så vidt jeg vet det eneste aksjeselskapet i Norge med over 100 ansatte med en slik likeverdig modell. Jeg mener ansatteierskap er en bedriftsorganisering som flere burde prøve.

Hva er fordelene med ansatteierskap?

Søndag 11. august hadde Aftenposten Jobb et større oppslag om Kantega og ansatteierskap, hvor vi deler noen av våre erfaringer. Under utfyller jeg oppslaget med det jeg ser på som de viktigste konsekvensene av at Kantega har et likeverdig ansatteierskap.

Motiverte ansatte tar ansvar

Fordi Kantega ikke har noen eksterne eiere er det vi som jobber her som deler overskuddet. Det gir oss en unik motivasjon og et engasjement for selskapet, våre kolleger og våre kunder. Vi ser resultater av det gjennom at ansatte blir lenge i Kantega. I 2011 var andelen som sluttet på 6 prosent, noe som tilsier at mine kolleger i snitt blir hos oss i over 16 år. Det er veldig lenge, både i arbeidslivet generelt og i IT-bransjen. Vi opplever dessuten at flere av de som slutter kommer tilbake til Kantega etter å ha prøvd seg i en annen arbeidsplass.

En eier interesserer seg for strategien i et selskap. I Kantega drives ikke strategiprosessene gjennom at ledelsen beslutter noe som så skal utføres av ansatte. Derimot kommer strategiske endringer ofte som et resultat av initiativ fra ansatte. Dette gir et viktig eierskap til endringene som fører til at de lettere blir gjennomført.

Vi elsker ansatte som deler kunnskapen sin og gjør andre bedre

Fellesskapsfølelsen fører også til en hjelpe- og delekultur. Karriere i Kantega handler ikke om å gjøre seg uunnværlig eller å sitte på masse kunnskap som ikke andre har. Vi elsker ansatte som deler kunnskapen sin og gjør andre bedre. Det er i min interesse at mine kolleger i Kantega skal gjøre en god jobb, da det fører til at bedriften går godt, og jeg dermed får ta del i et større overskudd.

Best på arbeidsmiljø

Kantega har et prisbelønt arbeidsmiljø. De siste sju årene har vi vært blant de fem beste i den årlige Great Place to Work-kåringen. Vi har dessuten blitt kåret til Norges mest familievennlige bedrift. Jeg mener at arbeidsmiljøet vårt er et resultat av eiermodellen.

Fordi alle eierne av Kantega også er ansatte vil eierne aldri drive rovdrift på de ansatte. Vi har i løpet av de siste årene vært på turer til Berlin, Barcelona, Amsterdam og Reykjavik, for å bygge kulturen internt. Dette er en prioritering vi som eiere har kunnet gjøre fordi vi sitter med makta. En ekstern eier med kortsiktig profitt som motiv ville kanskje valgt annerledes.

Demokrati og åpenhet

Kantega er et aksjeselskap, og drives i henhold til aksjeloven. Vi har i likhet med andre aksjeselskaper et styre og en årlig generalforsamling. Det som skiller oss fra andre selskaper er at ansatte har flertall i styret og at på vår generalforsamling er det bare ansatte til stede. Viktige strategiske beslutninger tas på generalforsamlingen. Da er det de ansatte som bestemmer.

generalforsamling

Jeg holder innlegg på Kantegas generalforsamling 2013, avholdt ved Thingvellir på Island. Foto: Espen Hjertø

Demokrati, deltakelse og involvering gjennomsyrer Kantega. Eiermodellen vår gjør at ledelsen må være mer lydhør for hva ansatte mener. Modellen fører dessuten til økt åpenhet. Som eier har vi andre krav til innsikt i en virksomhet enn man har som ansatt. De mest komplekse økonomiske systemene vi har er stater. Hvis vi mener demokratiet er den beste styreformen for dem, er kanskje demokratiet den beste styreformen for en bedrift også?

De mest komplekse økonomiske systemene vi har er stater. Hvis vi mener demokratiet er den beste styreformen for dem, er kanskje demokratiet den beste styreformen for en bedrift også?

Hva kan gjøres i Norge?

Regjeringen har i Soria Moria II-erklæringen skrevet at den "vil bidra til økt eierskap basert på samvirke og bedrifter eiet av de ansatte." Nylig kom regjeringen også med en melding om at hindringer for ansatteierskap i Norge skal kartlegges. Dette er veldig positivt og jeg gleder meg til å se resultatet.

Kantega er en suksess, men av Norges 5 millioner innbyggere jobber bare like over 100 i Kantega. Jeg håper vi i årene framover vil se tiltak fra myndighetene som gjør at flere får muligheten til å jobbe i en ansatteid bedrift.

Under nevner jeg noen forslag til tiltak, men det finnes mange flere. Jeg tror mange bedrifter kunne blitt startet som ansatteide bedrifter hvis gründerne kjente til fordelene med ansatteierskap. Samtidig er det noen virksomheter som ikke enkelt kan bli ansatteide, for eksempel fordi de har et stort kapitalbehov. Jeg tror derfor både på enkle tiltak som bedre rådgivning og mer kompliserte endringer som å legge om virkemiddelapparatet til bedre å treffe ansatteide bedrifter.

Det finnes mange måter å fremme ansatteierskap på. Jeg vet ikke hva som er den beste og mest effektive. Har du noen forslag?

Har du planer om å starte en bedrift? Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha noen råd og tips om hvordan du skal gå fram for å starte opp som ansatteid bedrift!

Litt om forfatteren

Jørund Leknes

Jørund Leknes

Jørund ivrer for ansatteierskap og vil bidra til at flere norske bedrifter velger den modellen. Han har jobbet i fire år med IT-politikk i Fornyingsdepartementet. Dette gjør at han har omfattende kjennskap til regelverk og føringer innen områder som universell utforming, åpne standarder og fri programvare og personvern.

Jørund satt i Digitutvalget som leverte NOU 2:2013 på oppdrag fra regjeringen.
comments powered by Disqus