Delta Lake – En moderne arkitektur for datalagring og analyse

Det er store gevinster ved å samle og foredle data på en god måte. I denne artikkelen går vi i dybden på hvordan du gjør det.

Tuff leadership: Slutt å motivere dine ansatte!

Hvordan kan du lede kunnskapsmedarbeidere – og samtidig tilrettelegge for at de kan utnytte sitt potensiale?

Kantega bidrar til en enklere forvaltning av egen pensjon!

Vi har på oppdrag fra Norsk Pensjon utviklet løsningen "Egen pensjonskonto" som du finner på norskpensjon.no.

Det første kullet fra leadskolen er ferdig!

12 utvalgte i Kantega har nå fått kunnskapen de trenger for å ta rollen som lead.

Utvikler bedre metoder for å avdekke hvitvasking i Norge

Kantega jobber med å forbedre norske bankers arbeid mot hvitvasking av penger i et prosjekt støttet av Innovasjon Norge.

Hva er nå egentlig AI?

Er det flere enn meg som detter av når det gjelder begreper som AI, maskinlæring og datadrevet innovasjon?

Running Go and React on AWS using Lambda

This tutorial shows you how to use AWS Lambda and S3 bucket to build and deploy a Go API with a React frontend.

Julehilsen fra Marit

Med ønske om en glitrende jul til deg og dine

Hvordan formulere mål med mening? - et praktisk eksempel

Hvordan kan vi bruke målbegrepene som vi beskrev i vår forrige artikkel, «Hvordan formulere mål med mening? – et begrepsapparat»? Vil de kunne inspirere, engasjere og gi mening for teamet? Her vil vi teste ut om begrepsmodellen hjelper oss til å f...

Hvordan formulere mål med mening? - et begrepsapparat

Hvordan kan vi uttrykke mål som inspirer, engasjerer og gir mening for de som skal bidra til å nå målsettingen? Øvelsen er krevende, og kanskje en del forsøk mislykkes som følge av at vi mangler begrepsapparatet som er nødvendig for å uttrykke og ...

Er du som leder en utfordring for teamet?

Psykologisk trygghet er en grunnleggende forutsetning for velfungerende team. Hvordan kan vi som ledere bidra til å utvikle team ved å dyrke psykologisk trygghet? For å klare dette må vi starte med oss selv, og være gode forbilder. Viser du usikke...

3 superenkle og morsomme UU-tester

Meningen med disse testene er å simulere en form for funksjonshemming, enten den er permanent, midlertidig eller avhengig av kontekst/situasjon. Ved å kjenne universell utforming “first hand” vil du forhåpentligvis avdekke en hel haug med feil, ma...

Kan Webauthn få slutt på phishing?

Då Apple lanserte iOS 14, inkluderte dei ei lita linje i Safari 14 sine release-notes. “Added a Web Authentication platform authenticator using Face ID or Touch ID, depending on which capability is present.” Denne linja kan få store konsekvenser f...

De vanskelige IT-prosjektene

IT-systemer defineres vanligvis som prosjekter. Et prosjekt har en begynnelse og en slutt. Men de aller fleste IT-systemer er i kontinuerlig forbedring. Når man stopper utviklingen, er det for å erstatte hele systemet. Ved å definere et IT-system ...

Zombie-zapping på Netflix?

Når du zombie-zapper på Netflix og ikke klarer å velge, så er det bare fordi du er et menneske - som har fått alt for mange valg å ta stilling til. Hicks lov forklarer hvordan det henger sammen.

Trunk Based – An example

I recently wrote a short How-to on Trunk Based Development called 'Trunk Base - A How-to'. It has a nice overview of the Trunk Based model for development. Now it's time to get into the details with a more concrete example.

Morgendagens IT-avdeling?

Jeg har jobbet som strategisk rådgiver i mange år, og ofte gjennom engasjement hos IT-avdelingen i ulike virksomheter. Da har jeg fått erfare fra innsiden hvordan man ser på, og samarbeider med, kjernevirksomheten eller «forretningssiden» i virkso...

Lag en deilig brukeropplevelse i det mest intense øyeblikket

Hvis du noen gang opplever en koloskopi, og legen lar kabelen ligge stille i noen minutter etter at alt er ferdig, så vil denne artikkelen forklare deg hvorfor.

Hva skal du med estimatet?

...har estimater egentlig den effekten som mange håper på? Jeg tror ikke det. Kan vi skape trygghet på andre måter?

Trenger du virkelig en konsulent?

For en stund siden skrev avisene om at staten bruker så masse penger på konsulenter, for eksempel i digi.no. Jeg syns det var unyansert og overdrevet kritisk. Men samtidig tror jeg de har rett: alt for mange konsulenter bruker tid og penger uten a...

Kan virkelig strøm være spennende?

Strøm og spenning - haha, artig ordspill. Men er det noe spennende med strøm? For de fleste er strøm bare noe man må ha, og som man betaler for - ganske ubevisst. I sommer har vi, 6 studenter fra NTNU, jobbet med å gjøre strøm mer interessant, så...

Hva er greia med estimering og følelsen av kontroll?

Noe av det vi brenner mest for i Kantega er å kunne jobbe på en måte som tillater nok læring og tilpasning underveis, slik at produktet vi leverer skaper verdi for vår kunde og følgelig vår kundes kunder. For at det skal kunne skje kan det potensi...

Hva er greia med dark mode?

La oss kaste litt lys over dark mode og gjøre oss noen tanker om det er verdt å implementere eller ikke.

Gi oss en givende og relevant sommerjobb

Etter 6 uker effektiv jobbing på en utrolig arbeidsplass er vi litt paffe og veldig fornøyde. Det blir digg med ferie, men også vemodig. Ikke bare fordi vi har bidratt med positiv energi og driv, men også fordi vi har gjennomført et kjempespennend...

Gi meg noen sommerstudenter

Etter 3 uker effektiv jobbing med sommerstudenter går jeg fortsatt rundt og smiler og har ikke lyst til å ta ferie. Ikke bare fordi studentene bidrar med positiv energi og driv, men med sommerstudentkonseptet får vi virkelig muligheten til å jobbe...

User Behaviour Analysis (UBA)

User behavior analysis (UBA) is the set of methods/techniques/mindset for collecting, combining, and analyzing quantitative and qualitative user data to understand how users interact with a product, and why. In our case it is the banking product e...

Hot deployment of Quarkus & Node (React) through Docker

As a developer you’d like hot deployment of both your backend REST service and your frontend UI, but hot deployment of frontend is currently an unresolved issue in Quarkus.
Let’s solve it using Docker!

Slaying a UI antipattern with TypeScript and React (part 3)

Be able to trust the data you fetch. Typecheck data from an external source.

Begrensninger til det bedre

Hva gjør du når du møter hindringer? Hvis du er prosjektleder og får beskjed om at du ikke får så mange ressurser som du planla med; - gir du opp, eller prøver du å nå målet likevel? Eller tenker du utenfor boksen og finner løsninger som gjør det ...

Hvordan lede IT-utvikling uten å detaljstyre?

Innovative IT-løsninger kan oppstå når et utviklingsteam gis autonomi i form av fleksibilitet og rom for kreativitet. Men hvordan kan ledelsen ta eierskap og gi retning til utviklingsarbeidet, uten å detaljstyre? Objectives and Key Results (OKR) k...

Påskerefleksjoner fra en sikkerhetsarkitekt

Fra et allegorisk perspektiv, er påsken kanskje den perioden som passer best å reflektere over de utallige egg-metaforene som finnes: Hva kom først av høna og egget?; Å legge et egg; Å ha det som plommen i egget; Man kan ikke lage omelett, uten å...

Slaying a UI antipattern with TypeScript and React (part 2)

This time we are folding data based on external data in a neat way.

Min bil er større enn din bil

Kan barn lære om det digitale universet uten å kunne skrive eller programmere? Klart de kan! Ta med deg barna og utforsk hvordan verden fungerer i det digitale universet. Du vil lære litt om grunnleggende konsepter vi bruker som grunnlag for progr...

My car is bigger than your car!

Can children learn about the digital universe without knowing how to write or program? Of course they can! Explore how the digital world works along with your children. You’ll learn about the basic concepts that underly programming and how we thin...

Slaying a UI antipattern with TypeScript and React

Fetch data like a knight in functional armor using a powerful Elm pattern.

Forretningsutvikling og systemutvikling, to sider av samme sak?

Du har en idé til en forretningsutvikling i din virksomhet, og ser at det trengs en del systemutvikling. Da har du to valg, enten å spesifisere det systemutviklingsoppdraget du ser behov for – eller å involvere leverandøren i å finne ut hva behove...

Kompleksitet er relativt

«Prosjektet mitt er relativt komplekst» kan du si, og du kan synes litt synd på deg selv, - eller kanskje sier du det fordi du er litt stolt over å skulle hanskes med et komplekst prosjekt. Men hvor komplekst er det da, og hva krever det av deg so...

Adskilt og nær

Jeg jobber til daglig fra mitt cellekontor i Namsos. Det betyr at jeg er fysisk isolert fra mine prosjektkolleger, som er lokalisert i Oslo, Bergen og Trondheim. Jeg har likevel et nært og godt samarbeid med de andre på teamet. Det er mulig takket...

Trunk Based — A How-To

So, you’ve heard about TBD, this Trunk Based Development thing. That crazy idea that branches are mostly waste, that every commit should be pushed to master and from there automatically be put into production. You think the idea is ludicrous, but ...

Koronakontor dag 3 – «Hello, world!»

«Hello, world!» var mitt første møte med programmering da jeg startet IT-studier i 2000. Vår første praktiske øvelse var å skrive et bittelite program i C++ som printet teksten «Hello, world!» til skjermen.

Sikrere banktjenester med filoverføring på steroider

Dersom alle hadde vært greie og snille, og ikke plaget andre (Kardemommeloven - https://bit.ly/2UAvroJ), så ville vi ikke trengt sikkerhet her i verden. Dessverre er det et fortsatt økende behov for å beskytte data, for eksempel ved overføring av ...

Universell utformings helhetlige treenighet

Universell utforming (UU) løses ikke ved hjelp av jevnlige skippertak eller som en sjekkliste før man prodsetter. Det må være en del av det daglige arbeidet. UU i IKT har vært et lovkrav siden 2014 i form av W3C sine WCAG 2,0 retningslinjer. Det e...

En liten historie om tid

Det å beregne tid på en nøyaktig måte er en langt mer komplisert oppgave enn man kunne tro, og har spilt en viktig rolle gjennom historiens teknologiske og sosiale endringer. Når kommer neste tørkeperiode? Når passerer toget Waterloo? Hvor er jeg...

Komplekst prosjekt, hva nå?

Vi har testet ut et samtaleverktøy for å snakke om kompleksitetene i prosjekter, og erfaringene så langt er så gode at vi vil dele det med alle. I tillegg til Linda og Lena, har Camilla Wadseth og Kristin Wulff vært med i utarbeidelsen av samtalev...

Lek en datamaskin: programmering uten en eneste linje kode?!

Har du lyst til å lære barna dine om programmering og den digitale verden? Lurer du på hva som egentlig er grunnprinsippene for hvordan det digitale universet vårt fungerer? Er du kanskje en lærer i barnehage eller skole som er på jakt etter litt ...

Snakk med de det gjelder!

I Kantega er vi opptatt av å skape verdi for kundene våre og da må vi måle ofte og korrigere underveis. Brukerne er våre viktigste kilder; hva trenger de, hva gjør de og hvorfor? Her er noen eksempler på hvordan vi får de svarene vi trenger for å ...

Sommerstudentene som lagde Sambo

Har du hørt om Sambo, for deg som bor i kollektiv? Her er historien om sommerstudentene våre som lagde en kjørende app i løpet av ferien. Det er kult!

Hilsen fra sommerstudentene i Trondheim

På 6 uker skulle 6 studenter lage et verktøy som gjør det enklere å kontrollere og registrere avvik på tusenvis av kilometer med veg. Ingen liten oppgave. Det tverrfaglige teamet løste utfordringen med glans. Kantega takker! Artig å lese hvordan d...

Teamledelse er alle sitt ansvar

Det sies mye forskjellig om hva teamledelse er, og det er ofte uklart om teamleder har mer ansvar enn de andre i teamet eller ikke. Noen team har ikke teamleder, de deler på oppgavene. Likevel diskuteres teamorganisering og teamledelse lite i de e...

Ta farvel med Internet Explorer

Selv ikke Microsoft vil at vi skal bruke den, men i Norge er den fortsatt en nettleserfavoritt. Hvorfor?

Design thinking forklart med begreper fra evolusjonen

Som biolog kjenner jeg igjen fundamentale sannheter fra evolusjonen i design thinking-modellen. Ved å forstå evolusjonen og mekanismene bak kan vi bli enda bedre på å skape gode innovasjonsprosesser og forstå verdien av hva vi gjør i de ulike fase...

Trenger vi teamledere?

Teamleder er ikke den eneste som driver teamledelse. I noen team gjør alle det, i andre team er det behov for noen som tar en eksplisitt rolle. Og det forandrer seg etter hvert som teamet og rammebetingelsene er i endring. Hva er det som styrer be...

Bli en bedre sjåfør med bilspill

Seriøst, er det virkelig mulig? Ja, man kan bli både en bedre sjåfør i hverdagstrafikken og på racerbanen med riktig bruk av bilspill. Les hvordan dette henger sammen!

Testing: Less is More!

Vel, jeg innrømmer at overskriften er noe spekulativ, men les videre så forstår du...

Endring gjør vondt

"Alt var bedre før!" Har du tenkt over hvorfor mange mener det?

Design forklart med Darwins finker

En kollega var forleden frustrert over at vi designere har så mange ulike titler og begreper; UX, interaksjonsdesign, tjenestedesign, design research, visuell design etc. Hva er det egentlig de ulike designerne gjør? Kan dere ikke bare kalle dere ...

Selvkjørende biler

Selvkjørende biler kommer med mange lovnader: lave kostnader, mer fritid gjennom fjerning av bilkøer, slutt på skadde og drepte i trafikken, redusert antall biler, til og med redusert kriminalitet.

Forutsigbare IT-prosjekt – finnes de?  

Se for deg at du jobber som inspektør i et direktorat som f.eks. Arbeidstilsynet og skal skrive en brukerveiledning for hvordan du og alle dine kolleger skal jobbe. Noe av måten dere jobber på er lovbestemt, noe er styrt av IT-løsningene dere har ...

Validering av data, sånn helt generelt

Dette er kanskje starten på en serie med tips og triks for å sove bedre om natten når man releaser software. Først ut: validering av data, med vanilla java med full kontroll og fleksibilitet.

Lottie på Bomtur

Lottie er et bibliotek fra AirBnb som skal forenkle arbeidet med animasjoner på web- og mobile applikasjoner. På papiret et lovende og spennende verktøy, men hvordan virker det i praksis?

En animert pil på blogg.kantega.no

Dette er historien om en tilsynelatende enkel oppgave, et par skjulte utfordringer, og tankereisen for å finne den beste løsningen.

Webapp with Create React App and Spring Boot

This tutorial shows you how to combine Create React App with Spring Boot, giving you one single jar file to deploy.

Mob-programmering: Utvikling i flokk

Hvorfor er samarbeid så sjeldent blant programmerere, og hva skjer når vi tvinger 3 studenter til å samarbeide HELE tiden?

Endringsmotstand?

"Endringsmotstand" blir ofte brukt som forklaring på hvorfor man ikke får til de endringene man ønsker. Jeg tror det handler mer om hvem som ønsker endringene og hvordan de jobber for å få dem til.

Utvid din horisont - om synsvidde og VR

Har du noensinne fundert over hva du faktisk ser på en skjerm? Har du tenkt over at en skjerm egentlig er et vindu inn i en verden?

Intenst og givende samarbeid i Google Venture Design Sprint

I høst har jeg vært så heldig å få fasilitere flere Google Venture Design sprinter (Design sprint) slik de er beskrevet i Jake Knapp sin bok "How to solve big problems and test new ideas in just five days". Jeg er imponert over oppskriftene i boke...

Så du tror du kan forvalte?

Du kan programmere. Eller teste. Eller lede prosjekter. Gjerne alt dette, og mer til. Men kan du forvalte?

Huskeliste for den gode forvalter

Det kan være mye å tenke på for en som forvalter IT-systemer. Har du først sørget for å skjønne din rolle og ditt ansvar som forvalter (se lenke under punkt 2), så er det tid for å sjekke huskelisten! Kanskje er det en god idé for ditt team å kont...

Universelt utformet kode

Norske nettsteder er for dårlige på universell utforming. Det er det vi som jobber med systemutvikling som kan gjøre noe med. Morten gir deg tipsene og eksemplene!

Third-gender proof your it-systems

Imagine this scenario: A person walks into a health facility, and is asked to fill out a form with medical information. The form is then handed back to the receptionist, who starts to fill the information into the it-system. When the receptionist ...

Det 3. kjønn, vårt nye år 2000-problem?

Se for deg følgende scenario: En person går inn på et legekontor og blir bedt om å fylle ut et skjema med helseopplysninger. Sekretæren begynner så å fylle informasjonen inn i IT-systemet, men når hun kommer til feltet Kjønn, er begge standardvalg...

Du vil ikke tro hva Espen kan lære deg... om sosiale medier

Espen lærer deg faktisk det du trenger å vite for å bli en racer på sosiale medier.
For hvis du forstår hvordan Facebook fungerer, kan du lage nettsider som er best mulig egnet for deling, og som framstår som attraktive.

Mobiltelefonen som nøkkel

BankID har alltid vært knyttet til anvendelser på web. Teknologien har blitt brukt til identifisering og autentisering på nettsider og til signering av avtaler. Vi ville demonstrere at BankID kan brukes til helt andre ting.

Fem råd for gjennomføring av brukertest

(Re)designer du et nettsted, intranett eller en app? En brukertest vil alltid lønne seg, også om du velger å kjøre enkle testopplegg på egen hånd. Her er fem råd for hvordan du går fram.

Ode til 30-års-jubilanten Tiki 100

For 30 år siden, i 1984, ble det lansert en datamaskin kalt Kontiki 100. Undertegnete, som var 6 år den gangen og ennå ikke hadde begynt på skole, var en av de heldige som fikk en slik i hus. Kort tid senere ble selskapet nødt til å skifte navn bå...

Hvorfor avviker Google Analytics sin statistikk fra Flyt CMS?

Hvis du bruker Google Analytics eller andre statistikkverktøy på nettsiden din, vil du se at statistikken avviker fra den statistikken som Flyt rapporterer. Hvorfor er det slik?

Readable, concise Java code with DSLs

DSLs, i.e. Domain Specific Languages are everywhere. As a system developer or an architect you are most likely using them almost every day, without even thinking about it. Or what do you think, do CSS, SQL, RegExp, Junit, or Hibernate Criteria API...

Mer digitalisering i norske banker

Folk forventer selvfølgelig at det skal være enkelt å finne fram i bankens nettsider, og å bruke digitale banktjenester. Akkurat like enkelt som andre ting på Internett. Norske banker har mye å gå på før det er så enkelt som kundene vil ha det.

Bedre auto complete med funksjonell programmering

Auto complete på søkefelter en veldig effektiv forbedring av brukskvalitet. Ved å utnytte funksjonell programmering i javascript, kan vi gjøre det enda bedre.

Locked to type-system in Java? Go functional!

Java 8 is out and along with it comes many new libraries for JDK, not least the long-waited lambda-expression from the functional world of programming. But how will Java 8 and lambda-expression help us to solve problems and limitations with Java's...

Inntrykk fra verdens største mobilkongress

Mobile World Congress ble arrangert i Barcelona i februar, med 1800 stands og 85.000 deltakere. Her er mine inntrykk fra konferansen hvor det viktigste er å invitere, imponere og forhandle.

Logging in Java - with users in mind!

Logging in a software application is often considered as a non-functional requirement. I suspect that categorizing logging as 'non-functionality' and assuming it will NOT have any user impact, often lead to hasty and premature requirements handling.

The infamous sun.misc.Unsafe explained

It is time to have a look, especially since the functionality of sun.misc.Unsafe is considered to become part of Java's public API in Java 9.

33 tips til selvorganiserende programvareteam

Innenfor programvareindustrien er “selvorganiserende team” en trend i tiden. Målet er hypereffektive team som skaper de beste løsningene. Og det er mange veier man kan gå for å komme dit. På mitt team har vi jobbet mot dette målet de siste 3 årene...

Mest lest på Kantega-bloggen i 2013

På Kantega-bloggen skriver vi som jobber her om faglige tema vi brenner for. Vi er glade for å se at mange andre deler våre interesser. Her er topp 10-lista over de mest leste blogginnleggene i 2013.

Kvalitetssøk på norsk med æøå

Søk har de siste årene blitt en viktig del av alles internetthverdag. For mange er «å søke» synonymt med «å google», men dersom du vil presentere innholdet ditt på en egen måte eller prioritere sidene annerledes må du implementere et eget søk.

Forvaltningsgjeld

De fleste har kanskje hørt om «teknisk gjeld», altså når teknisk utvikling og vedlikehold ikke har blitt gjort godt nok. Men jeg vil introdusere et nytt begrep, nemlig «forvaltningsgjeld».

Objekter til alt

Er du klar over alt du kan få til med objekter? Jeg vil demonstrere bruk av objekter som du kanskje ikke har sett før, ved hjelp av god, gammeldags objektorientering.

Train personnel + tablet app = True

As an IT consulting company Kantega took part in building a brand new solution for the Airport Express train (Flytoget) in Oslo, Norway. Flytoget wanted to automate key processes and increase motivation among their staff. Here is a description of ...

Forvaltning av skreddersydde IT-løsninger krever langsiktig tenkning

Innkjøpere av IT-systemer må forstå hva skreddersøm betyr. Slik lykkes du med innføringen av systemer som fungerer optimalt, og som du kan være stolt av i mange år fremover.

Gjenbrukbare Web Services i klesskapet

Vi har ansvar for tjenestebussen hos en av våre kunder, og har opp gjennom årene hatt flere tjenester (Web Services) som heter noe med "kunde". Vi har foreslått å slå sammen disse, men det har aldri blitt prioritert. Hvordan bli flinkere til å gje...

Skal Product Owner være en allviter?

På JavaZone snakket Tim Berglund fra Github om hvordan Product Owners ved å være eiere av domenekunnskap tok fra utvikleren muligheten til å ha forståelse for det som skulle lages.

Kantega på JavaZone 2013

Kantega var sterkt til stede på JavaZone 2013. Våre flinke medarbeidere holdt hele 10 lyntaler, foredrag og workshops. Vi oppsummerer med noen videoer fra arrangementet.

Testprosess som støttehjul for smidig

Smidig utviklingsfilosofi høres besnærende enkelt ut, men mange erfarer at det å endre grunnleggende tankegang og arbeidsmåte er en krevende øvelse. Arbeidet med å få på plass en god testprosess kan være gode “støttehjul” på ferden mot en mer smid...

Hvem har styr på alle disse IT-prosjektene?

Er de egentlig IT-prosjekter, og er de koordinert på noen måte? Diffuse svar på dette kan være dyrt og fartsdempende.

Hvor skal intelligens integreres?

Du har en tjenestebuss, og lurer nå på hvor du skal plassere intelligens. Hos konsumentene? Kanskje, men ikke alltid mulig eller ønskelig. I fagsystemene? Kanskje, men ofte ikke mulig eller ønskelig. På selve bussen? Kanskje, men da kan det hende ...

Fra organisasjonskart til brukervennlighet

Nettstedstrukturen til større organisasjoner har en hang til å speile organisasjonskartet. Dermed må brukerne kjenne kartet godt for å kunne finne kjapt fram til målet. Trondheim kommune tenkte annerledes.

La flere få eie sin egen arbeidsplass

Kantegas ansatteiermodell gjør Kantega til en unik arbeidplass. Jeg mener flere bedrifter burde gjøre som oss.

Mitt prosjekt er viktigere enn ditt

Med intern kniving om midler kan du bli blind for den egentlige konkurransen du skal vinne.

Less is more

Hva skjer når gamle tjenester skal fases ut til fordel for nye og fagsystemets avhengigheter er dratt opp til konsumentene? Refactoring i et løst koblet tjenestemiljø kan bli en langvarig hodepine om du ikke gjorde jobben for fem år siden.

Det kan vel IT fikse?

Nei, du som leder har noen valg som må tas! Virksomhetsbehovene avgjør IT-støtten.

Hva drømmer du om?

Å tørre å drømme kan legge til rette for magiske muligheter. Når du leter etter de små forbedringene i hverdagen, vet du hva du ønsker å oppnå der framme?

Effect Mapping: Hvis forretningsverdi er viktigst

Et vellykket utviklingsprosjekt handler ikke om å sette sammen den største backlogen og deretter tømme den, men om å tilføre verdi for sluttbrukere og raskest mulig skape effekt for forretningen. Effect Mapping hjelper deg å oppnå akkurat dette.

Hvordan håndtere Big Data

Størsteparten av tilgjengelige data har ikke den strukturen man finner i databaser og regneark. Så hvordan kan man trekke ut og håndtere de store datamengdene man gjerne kaller Big Data?

Slik unngår du at din app blir en sikkerhetstrussel

Stadig flere bedrifter tar i bruk mobile apps som virksomhetskritiske applikasjoner. Dette vil kreve lang større fokus på sikkerhet. Uten kjennskap til de mest vanlige sikkerhetshullene på mobil vil både applikasjonen og baksystemer være åpne for ...

Use case, user story eller atomisk krav?

Ingen prosjekter er like, og vi konsulenter må i alle prosjekter ta stilling til hvilken form kravene skal dokumenteres og kommuniseres på. Skal vi f.eks bruke use cases, user stories eller atomiske krav?

Kantegas bidrag på Booster 2013

Syv personer fra Kantega dro avgårde på årets Booster, en konferanse som skiller seg fra andre IT-konferanser ved at den fokuserer på god kaffe, gode samtaler og faglig påfyll for hele utviklingsteamet. Vi håper og tror vi bidro til å gjøre årets ...

Superenkel dependency injection

Mer fleksibelt enn Spring og Guice. Praktisk talt ingen ytelsestap. Støttes av alle web-containere. Veldig bra dokumentert. Velg din egen lisens. Ingen xml.

Fokuser mer på UX dette året!

Ved å fokusere mer på gode brukeropplevelser kan du rasjonalisere utviklingsprosessen, øke selvbetjeningsgraden, redusere opplæringskostnadene og øke omsetningen.

Disseksjon av en animert logo

En lagvis nedbryting av den animerte logoen fra Kantega Web Application Security Hero Challenge.

Verdien av Big Data

I vår digitale hverdag produseres det store mengder med data. Datamengdene som omgir oss øker i et svært raskt tempo. Nye datakilder og ny teknologi gjør det mulig å tenke nytt og lage tjenester som tidligere ikke kunne realiseres.

Testing er kontekstavhengig

For å få mest valuta for pengene må man prioritere hvilken testing man gjør når. Man bør slutte å teste når det koster mer å fortsette enn å leve med feilene.

Deling og inspirasjon

Hvert år deler Kantega-ansatte og engasjerte kunder kompetanse og erfaring på kundedagen vår, til gjensidig inspirasjon. Kundedagen den 14. februar oppsummeres her med noen presentasjoner og filmer.

Emergence

Emergence can be thought of as complex behaviour or structure arising from simple rules. Teamwork can be thought of as complex behaviour. Is there a connection?

Hva er en domenemodell - egentlig?

Vi gjentar, nesten til det kjedsommelige, behovet for for en domenemodell når vi snakker tjenesteorientert arkitektur, men hva mener vi egentlig?

Enkle tips for bedre logger

Har du opplevd at feilsøking er vanskelig, fordi loggen du leser er umulig å forstå? Eller at viktig informasjon rett og slett mangler? Har du irritert deg over debug-linjer som bare gir mening til utvikleren som skrev dem, og nå fremstår kryptisk...

Friheten til å prøve og feile

I Kantega har jeg fått muligheten til å prøve ulike retninger, og her utforsker vi ulike måter å jobbe på. Vi har mulighet til å velge selv, og fokuserer på kontinuerlig forbedring.