Optimaliser for brukerne, ikke for søkemotorer

Hvilket spørsmål stiller du deg oftest: ”Hjelper dette innholdet brukerne mine?” eller ”Gir dette flere treff i søkemotorene?”

Om du er webredaktør, eller på andre måter er involvert i innholdsproduksjon for nett, setter du forhåpentligvis alltid brukerbehovene først. Men du kan også oppleve at noen, for eksempel fra markedsavdelingen, spør deg hvordan bedriften kan få bedre synlighet på produktet eller tjenesten dere selger. Samtalen vil fort dreie seg over til "søkemotoroptimalisering" (SEO).

Webredaktører har ikke tid til SEO

Men webredaktører flest har verken tid eller kapasitet  til søkemotoroptimalisering av innholdsnettsteder. Undersøkelser rundt webredaktørrollen viser at de fleste styrer nettstedet i kombinasjon med oppgaver som mediekontakt/rådgivning, PR, markedsføring, administrasjon og ledelse. Webredaktørene mener også at egen kompetanse på produksjon og vedlikehold av tekst er bedre enn på søkemotormarkedsføring.

Webredaktører bør uansett ikke drive med SEO. Det finnes flere viktige grunner til dette, ut over at "optimalisering" for søkemotorer nærmest er umulig.

Webredaktører bør etter min mening ikke drive med SEO uansett, uavhengig av kapasitet og kompetanse. Det finnes flere viktige grunner til dette, ut over at "optimalisering" for søkemotorer nærmest er umulig: Synligheten avhenger av mange både kjente og ukjente faktorer, og på toppen av dette kommer utfordringen med å identifisere hvilke faktorer som potensielt sett kan gi ditt nettsted økt synlighet.

Dropp søkemotor-stresset

Jeg mener de viktigste grunnene til at webredaktører bør tenke mindre på SEO er: 

1: Begrepet søkemotoroptimalisering tar fokus vekk fra brukeren. Man bør alltid tenke på om innholdet man lager er nyttig for brukeren, og bruke tida på å forbedre dette.

2: Ved å investere i unikt og relevant innhold kommer god synlighet som bonus. Dersom man i stedet velger å bruke energien på overoptimalisering kan du i verste fall straffes med redusert synlighet i søkemotorene. 

Google straffer manipulering

"Google is at war with SEO companies and is trying to wipe them out", skrev Tom Foremski i "Did Google Just Kill PR agencies?" i august. Artikkelen henviste til en oppdatering i Googles retningslinjer for webredaktører, med en innstramming på "Link schemes". Det strammes blant annet inn på

Google is at war with SEO companies and is trying to wipe them out

 Tom Foremski

Google fokuserer også på "unaturlige" linker i artikler, pressemeldinger eller kommentarfelt på eksterne sider, dvs. at nøkkelord brukes på en overdrevet og unaturlig måte.

Konsekvensen av forsøk på bevisst manipulering av søkeresultatet kan bli at en nettside dyttes nedover i  søkeresultatet, noe blant andre Bolia fikk merke allerede i 2007.

Sats på det unike innholdet

Google tar stadig vekk grep for å motarbeide overoptimalisering og såkalt Black Hat SEO, og samtidig belønne nettsteder med kvalitetsinnhold. Panda- og Penguin er konkrete eksempler på slike tiltak.

Motivasjonen er selvfølgelig å tjene penger. "The fact of the matter is that Google and PR agencies earn their money in the same way: promoting businesses. Google does it by selling ads on its AdWords or AdSense networks, and in return it directs lots of traffic to the site", påpeker Tom Foremski.

Skap unikt og relevant innhold som vinner popularitet på en naturlig måte

Forsøk på manipulering av søkeresultatet vil med andre ord alltid bli motarbeidet.  Så hva bør man gjøre? Google svarer selv:

”Den beste måten å få andre nettsider til å opprette relevante lenker med høy kvalitet til din nettside, er å skape unikt og relevant innhold som vinner popularitet på en naturlig måte".

Google påpeker også at dersom innholdet oppleves som nyttig, så øker sannsynligheten for at det lenkes til ditt innhold fra eksterne nettsider.

Skap en «snakkis» i sosiale medier

På kjøpet vil nyttig innhold bli en kilde til trafikk fra en arena som utfordrer Google: Sosiale medier. Det som er nyttig for leseren blir selvfølgelig også delt. The Guardian spår til og med søkemotoroptimaliseringens død, fordi man nå må optimalisere for sosiale medier. Og der står samhandlingen med kunden/brukeren i sentrum.

Focus on customer-centric interaction rather than merely setting up a web property in the hope that Google will deliver hits

«A better model for today's businesses is to consider what it means to be social-media optimised, with a focus on customer-centric interaction rather than merely setting up a web property in the hope that Google will deliver hits. Recommendations from friends count for more than a search engine algorithm will ever achieve”, skriver The Guardian.

Hjelper dette brukerne mine?

Uansett om SEO dør eller overlever blir altså svaret: Tenk først og fremst på brukeren.

Google kanskje beste råd, i sine retningslinjer for webredaktører, er å tenke seg en verden uten Google.

Hjelper dette brukerne mine? Ville jeg gjort dette om søkemotorene ikke eksisterte?

Flytt fokuset fra søkemotoroptimalisering til brukerbehov ved å spørre "Hjelper dette brukerne mine? Ville jeg gjort dette om søkemotorene ikke eksisterte?".

Selvfølgelig må man ha basisen på plass. Oppbygging av og struktur på design og innhold, samt noen tekniske forhold, spiller selvsagt inn på synligheten man oppnår. Google berører også dette.  Men kun som plattform for det langsiktige arbeidet med unike og relevante innholdet.

Er triggerord og lenker irrelevant?

Det er ikke dermed sagt at nøkkelord/triggerord og lenker, som er ofte vektlagte momenter i søkemotoroptimalisering av tekster, er irrelevant når man utformer innholdet. Hvis man vil la innholdet bygge opp under nettstedets  brukskvalitet og brukeropplevelse er det essensielt å kjenne hva brukeren prøver å gjøre/finne og hvilke ord de bruker.

Brukeren får raskt oversikt over innholdet i en godt oppbygd tekst.  Sentrale nøkkelord og gode lenker hjelper brukeren til å finne det vedkommende trenger, bl.a. ved å fremheve «lukten av informasjon».

Og her ligger bonusen: De ordene brukerne «lukter» seg fram etter på nettsiden er sannsynligvis  de samme som vedkommende «snuser» seg fram til med søk.

Dermed oppnår du kanskje at innholdet både hjelper brukerne dine, og gir økt synlighet i søkemotorene.

Litt om forfatteren

Øyvind-Lillerødvann

Øyvind Lillerødvann

Øyvind Lillerødvann jobber med brukskvalitet og brukeropplevelser i Kantega. Øyvind har bakgrunn fra interaksjonsdesign (MMI) ved NTNU, og har erfaring fra både media og IT-bransjen. Han er blant annet av den grunn spesielt opptatt av innholdskvalitetens betydning for brukeropplevelsen.
comments powered by Disqus